SEXISM FREE NIGHT Kampanja

Budite aktivni posmatrač i stvorite bezbednije noćno okuruženje za sve! Seksizam je virus. Vekovima se širi svetom i u većini slučajeva ostaje neprimećen, ali imamo dobre vesti: identifikovan je! Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra, konzorcijum projekta “Sexism free night” pokrenuo je evropsku kampanju usmerenu na posmatrače u noćnom životu.  Kampanja […]

KOZAVISNOST I NASILJE NAD ŽENAMA KOJE KORISTE DROGU

Autor: Leo Ivanišević Termin kozavisnost se prvi put pojavio tokom sedamdesetih godina prošlog veka kao deo profesionalnog govora između stučnjaka u različitim centrima za odvikavanje od alkohola i droga u Minesoti. Robert Subi i Džon Fril, u knjizi nazvanoj Ko-Zavisnost, Problem u nastajanju objašnjavaju da je originalno ovaj termin označavao ljude čiji život trpi usled […]

Predstavljamo: “Drug-checking”

Predstavljamo: Drug-checking Upotreba psihoaktivnih supstanci, posebno u rekreativnom okruženju, nije nova pojava. Prema podacima Evropskog centra za monitoring droga i bolesti zavisnosti za 2019. godinu, procenjeno je da je 18 miliona Evropljana nekad u svom životu probalo kokain, dok je 13.7 miliona probalo MDMA.. U Srbiji, kao i u drugim zemljama Evrope, psihoaktivne supstance koje […]

Pristup uslugama među bivšim korisnicima zatvorenih programa zamene igala

Saradnja Drugreporter-a i Re Generacija traje dugi niz godina, i u okviru nje sprovedeno je istraživanje “Pristup uslugama među bivšim korisnicima zatvorenih programa zamene igala u Beogradu i Budimpešti”. Ovaj izveštaj, zasnovan je na nalazima pomenutog istraživanja sprovedenog među klijentima zatvorenih programa zamene igala u Budimpešti i Beogradu, i pruža uvid na posledice manje podrške […]

TRIPP APP

TRIPAPP Aktivisti kreirali applikaciju za mobilne telefone u cilju prevencije predoziranja kao posledice upotrebe droga Sjajana saradnja mreže YODA – Youth Organisations for Drug Action sa organizacijama NEWNet i Help Not HArm donose nam TripApp – mobilnu aplikaciju kreranu sa idejom da spreči smrtne ishode vezane za upotrebu droga prikupljajuči podatke iz mreže laboratorija za […]

A Year Long Battle for Transparent Policy Making

Amendments of the Law on Psychoactive and Controlled Substances in Serbia. Read about the controversial and not-transparent process of the adoption of the amendments, and the fight of NGOs to be involved. In the process of harmonisation with EU regulations, and especially in order to organise services more efficiently in the Republic of Serbia, amendments to […]

U ime Oca… (Tretman korisnika droga u verskim zajednicama)

drugstore-za-bezbednija-okruzenja

If you want to read the English version of the article please see drugreporter website: http://drogriporter.hu/en/node/2218   Uprkos neprijateljskim stavovima Srpske Pravoslavne Crkve (SPC) prema korisnicima psihoaktivnih supstanci, ona je priznata od strane Vlade Srbije kao kljični partner u tretmanu bolesti zavisnosti. Nevladine organizacije (NVO) koje rade u ovoj oblasti izražavaju ozbiljnu zabrinutost prema ambicijama […]