Ko smo mi?

Re Generacija je prva i jedina specijalizovana organizacija mladih i za mlade koja se bavi politikama, istraživanjima i analizom pitanja vezanim za probleme droga u Srbiji. Od svog osnivanja, zalažemo se za drugačije, inovativne programe i poglede koji se odnose na politike prema drogama u Srbiji, kroz aktivnosti kao što su javno zagovaranje, javne debate, snimanje i produkcija vlastitih filmova, ali i prikazivanje drugih i rasprave, analize održivog finansiranja programa i projekata smanjenja štete, pisanje članaka.
Tokom svog višegodišnjeg rada Izgradili smo bliske odnose sa nacionalnim i međunarodnim institucijama a inicijative koje sprovodimo usmerene su na održivost programa smanjenja štete, gde se pored programa zamene igala (u cilju prevencija HIV/AIDS, i Hep C) i aktivno zalažemo za bezbednija noćna okruženja, i programe smanjenja štete u rekreativnom setingu, sa akcentom na edukaciju i otvoren razogovor o psihoaktivnim susptancama, implementaciju psy care i tripsitting programa, kao i programe testiranja droga koji još uvek nisu dostupni u Srbiji.

Angažman na nacionalnom nivou kada su u pitanju nacionalna strateška dokumenta imamo u:

 • Učešću u razvijanju nacionalne strategije i politike prema drogama, članica je radne grupe za akciju borbe protiv droga (2017 – 2021),
 • Učešću u radnoj grupo za razvijanje preporuka za amandmane zakona o psihoaktivnim supstancama (2017).
 • 2015. smo radili na razvijanju nacionalnog programa za tuberkulozu, odnosno sekcijama koje se odnose na ranjive populacije – korisnike droga, seksualne radnice, tražioce azila, a radili smo i na delu koji se odnosi na TB/HIV koinfekciju.
 • 2014, bili smo deo tima za nacionalnu strategiju protiv droga i zloupotrebe droga,
 • 2011 uređivali smo sekciju vezanu za mlade injektirajuće korisnike droga, u okviru strategije borbe protiv HIV/AIDS
 

Prodrodukovala je brojne izveštaje i analize:

 • istraživanje uticaja povlačenja globalnog fonda, odnosno povlačenja finansiranja programa smanjenja štete (The impact of the global fund’s withdrawal on harm reduction programs – a case study from Serbia), Eurasian Harm Reduction Network. – 2015.
 • Izveštaj “The Not-So-Balanced Approach – Policy Responses to New Psychoactive Substances”. – 2014.
 • Izveštaj: “Drugs, harms and youth – The state of drug use and harm reduction amongst youth in European countries”, Youth organizations for Drug Action. 
 • 2014. Policy paper: Availability and accessibility of health and social services for young drug users in Serbia.
 • 2014. Analiza: “Drugs, harms and youth: The state of drug use and harm reduction amongst youth in european countries.”
 • 2013. Analiza: Policy Responses to New Psychoactive Substances, Youth Organizations for Drugs Action.
 • 2013. Vodič za predškolske sestre i vaspitače o radu s decom čiji roditelji koriste droge
 

NVO ReGeneracija je sprovela nekoliko istraživanja kako bi procenila situaciju u kojoj se programi smanjenja štete, kao i ostali relevantni servisi nalaze, ali i sarađivala na brojnim istraživanjima:

 • 2018. Dostupnost programa zamene igala kod bivših korisnika zatvorenih programa u Beogradu i Budimpešti, Rights Reporter Foundation, OSF
 • 2015. Istraživanje i infografik: Stavovi prema legalizaciji kanabisa u Srbiji, Youth organizations for Drugs Action.
 • 2014. Istraživanje i infografik: Klabing i zdravlje mladih – rasprostranjenost i obrasci korišćenja droga kod mladih klabera u Srbiji
 • 2013. Član radne grupe za stvaranje istraživačke metodologije “Državno istraživanje životnih stilova državljana Srbije 2014 – kontumiranje supstanci i kockanje”, Institut za javno zdravlje
 • 2013. Istraživanje: Uticaj ekonomske krize na održivost programa smanjenja štete u Evropi, European Drug Policy Initiative.
 • 2011. “Studija slučaja- vršnjačko obrazovanje mladih korisnika droga u Srbiji”, publikacija ”Working with young people at risk- a practical manual to Outreach, Peer work, Motivational interviewing and Early intervention”, Coorelation Network.
 • 2011. “Life Transitions and Heroin Use: Eight Case Studies”, publikacija “Children on Drug War”, International Drug Policy Consortium.
 

Sprovedni su brojni treninzi u cilju građenja kapaciteta organizacije, kao i profesionalnog osoblja:

 • 2018. Trening za studente – vršnjačka edukacija, odgovorna konzumacija alkohola i smanjenje štete
 • 2017. Trening vršnjačkih edukatora i volontera u klubskim i festivalskim okruženjima (smanjenje štete, psy care tripsitting, prva pomoć)
 • 2015. Trening psihijatara, psihologa, socijalnih radnika o novim psihoaktivnim supstancama, u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti
 • 2014. Trening vršnjačkih edukatora “Prevencija rizičnog ponašanja mladih ljudi iz ugroženih populacija u svetlu ljudskih prava”
 • 2013. Trening Uticaj konzumacije supstanci na decu i porodice – važnost ranog prepoznavanja i prevencije”
 

NVO ReGeneracija aktivno je uključena u javnu komunikaciju vezanu za politike prema drogama u Srbiji kroz različite medije, uključujući radio i televiziju, novine, onlajn platforme, kako na državnom, tako i međunarodnom nivou.

U preko sto dosadašnjih pojavljivanja u medjima, pričalo se o projektima i aktivnostima, u saradnji s VICE Srbija imali smo 20+ članaka, a iz dugogodišnje saradnje s portalom Drugreporter proizašlo je 5 zagovaračkih filmova, kao i preko 20 clanaka koji se odnose na stanje u Srbiji i regionu, kada su politike prema drogama u pitanju.

Sprovedene su i kampanje, “Support. Don’t Punish” i “Room for Change”, a na društvenim mrežama sprovodimo kampanje #DaZnamStaRadim, #PsihoaktivniPetak i #EnteogeniUtorak, kako bi privukli pažnju na važnost programa smanjenja štete, ali i vršili edukaciju o istorijski dugotrajnom korišćenju psihoaktivnih supstanci u ritualne svrhe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.