Podacima do promene

NVO Re Generacija je u julu počela sa sprovođenjem novog istraživačkog projekta pod nazivom Podacima do promene – Osnaživanje zagovaračkog odgovora žena koje žive sa HIV-om.

Cilj projekta je osnaživanje žene sa HIV-om u Srbiji da se uključe u procese donošenja odluka koje se tiču njihovog seksualnog i reproduktivnog zdravlja, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Kao posebnu novinu dosadašnjim istraživanjima među zajednicom koja živi sa HIV-om u Srbiji vidimo uključivanje rodne perspektive, ali i pitanja koje se odnose na iskustvo različitih oblika nasilja koje su žene možda diževele nakon što su saznale ili zbog svog HIV- status. 

Kako bi cilj bio ostvaren oformili smo Nacionalnu referentnu grupu koju pored predstavnica Re Generacije čini i pet žena iz zajednice žena koje žive sa HIV-om, ali i predstavnice organizacija civilnog društva koje aktivno rade sa ženama koje žive sa HIV-om.
Uz posebnu pažnju preveli smo i prilagodili istraživačku metodologiju kontekstu Srbije, dobili Etičko mišljenje Etnološko antropološkog društva Srbije. Prikupljanje podataka odvijaće se u periodu između 15. avgusta i 05. oktobra.
Pored upitnika namenjenog ženama koje žive sa HIV-om, predviđeno je da se održe i fokus grupe sa predstavnicama zajednice, ali i predstavnicima organizacija koje rade sa ovom ranjivom grupom.
Nakon obrade prikupljenih podataka, naš tim će pripremiti Nacionalni izveštaj, a na osnovu odgovora pokušaćemo da vidimo koja su to mesta na kojima žene iz zajednice i organizacije koje pružaju pomoć osobama koje žive sa HIV-om, ili obama koje su pod povećanim rizikom da dobiju HIV mogu da sarađuju, kako bi ženama u budućnosti bilo lakše.
Krajnji cilj ovog projekta je da kroz prikupljene podatke i strategiju zagovaranja osnažimo žene koje žive sa HIV-om u Srbiji i predstavimo njihova iskustva i potrebe, ali i probleme sa kojima se suočavaju, a u vezi sa ravnopravnosti, ljudskim pravima, seksualnim i reproduktivnim zdravljem.

 
Ukoliko Vas zanima više informacija o ovom projektu ili ste Vi ili osoba koju poznajete žena ili trans žena koja živi sa HIV-om, i želite da se i vaš glas čuje, molimo Vas da pozovete 0646109034, a naš tim će Vas spojiti sa nekom od žena koje prikupljaju podatke. Sve žene koje popune upitnik dobiće i vrednosni vaučer, a istraživanje se sprovodi anonimno.

Ovo istraživanje o potrebama HIV pozitivnih žena u Srbiji sprovodi NGO “Re Generacija”, kao sastavni deo istraživačkog projekta “Podacima do promene – Osnaživanje zagovaračkog odgovora žena koje žive sa HIV-om”, koji finansira Evroazijska ženska mreža za borbu protiv SIDE, a u okviru projekta „Osnaživanje žena u smanjenju rodne diskriminacije u vezi sa HIV-om“ u okviru Regionalnog projekta „Održivost usluga za ključne populacije u regionu Jugoistočne Evrope i Centralne Azije“ (SoS_projekat2.0), realizovanog od strane konzorcijuma organizacija koje predvodi Alijansa za javno zdravlje u partnerstvu sa CO „100% life“, uz finansijsku podršku globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije.