Pristup uslugama među bivšim korisnicima zatvorenih programa zamene igala

Saradnja Drugreporter-a i Re Generacija traje dugi niz godina, i u okviru nje sprovedeno je istraživanje “Pristup uslugama među bivšim korisnicima zatvorenih programa zamene igala u Beogradu i Budimpešti”. Ovaj izveštaj, zasnovan je na nalazima pomenutog istraživanja sprovedenog među klijentima zatvorenih programa zamene igala u Budimpešti i Beogradu, i pruža uvid na posledice manje podrške smanjenju štete u centralnoistočnoj Evropi.

Glavni cilj istraživanja jeste da se ispita kakve su posledice zatvaranja programa zamene igala u ta dva grada, I u kakvoj su vezi sa rizicima i svakodnevnim životom IKD-a. Posebni ciljevi istraživanja odnose se na: Dosezanje klijenata programa zamene igala I definisanje trenutnih obrazaca korišćenja supstanci, kao I mapiranje njihovog pristupa uslugama, sterilnoj opremi za ubrizgavanje, ispitivanje percepcije o uticaju zatvaranja programa zamene ali i najvažnijih nedostajućih usluga programa zamene igala, i drugih servisa.
U Budimpešti su dva najveća programa zamene igala zatvorena su 2014. godine, jer su ih lokalni gradonačelnici optužili da privlače neželjene ljude (koji koriste drogu) u svoje četvrti. Nakon završetka poslednjeg programa Globalnog fonda, jedini takav program koji je vodila NVO VEZA zatvoren je u Beogradu 2015. godine. U periodu kada su vlade konačno do 2030. konačno odlučile da prekinu globalnu epidemiju HIV-a, to su veoma uznemirujući trendovi. I ne radi se samo o HIV-u i hepatitisu C. Na hiljade korisnika droga ostalo je bez ikakve podrške; ranjivi i izloženi siromaštvu i socijalnoj isključenosti.
Ekipa Rights Reporter Fondacije odlučila je da sa Re Generacijom u saradnji sporvede istraživanje kako bismo ispratili klijente ovih zatvorenih programa da vidimo kako se snalaze: da li su promenili svoj obrazac upotrebe droge? Da li su izloženi dodatnom riziku? Gde mogu pristupiti sterilnim iglama? Da li su im dostupni bilo koji servisi socijalne i zdravstvene usluge? Da li prisustvuju testiranju i savetovanju? Koristili smo uzorkovanje vođeno ispitanicima (RDS), metodu koja omogućava dostizanje skrivene populacije visokog rizika.

Neke od naučenih lekcija iz našeg istraživanja:

  • Iako su demografske karakteristike korisnika droga iste (uglavnom muškarci u svojim tridesetima, sa niskim obrazovnim postignućem i lošim položajem na tržištu rada), postojale su razlike u upotrebi droga. Dok u Beogradu većina ljudi još uvek ubrizgava heroin, u Budimpešti se ubrizgavaju uglavnom nove psihoaktivne supstance (katinoni) stimulansi.
  • Pristup sterilnoj opremi za ubrizgavanje značajno je smanjen u oba grada. U Beogradu 78 procenata korisnika kupuje čiste igle u apotekama. U Budimpešti, gde je nekoliko NSP-a ostalo otvoreno, ta cifra je iznosila samo 51 procenat.
  • Većina korisnika deli svoju opremu u oba grada. Situacija je teža u Beogradu, gde je polovina uzorka prijavila sedam ili više vrsta rizičnog ponašanja (u poređenju sa jednom četvrtinom uzorka iz Budimpešte).

Za dodatne informacije i detaljne rezultate istraživanju možete pristupiti Ovde

Studiju je sprovela Fondacija za zaštitu prava (Rights Reporter Foundation, u saradnji sa nevladinom organizacijom ReGeneracija

Autori istraživanja su: Robert Csák, Irena Molnar, Péter Sárosi, Jovana Arsenijević, Bojan Arsenijević