Smernice za unapređenje Sistema za rano upozoravanje na nove psihoaktivne supstance i uspostavljanje Sistema za servise testiranja droga

Smernice za unapređenje Sistema ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih supstanci i uspostavljanje Sistema za sprovođenje programa testiranja droga nastale su u okviru projekta #DAZNAMŠTARADIM koji Nevladina Organizacija Re Generacija sprovodi kroz program malih grantova “Smanjenje štete 2.0” koju dodeljuje Evroazijska Mreža za Smanjenje Štete (EHRA) kao deo Međunarodnog konzorcijuma za smanjenje štete, finansiranog […]

“Use of new psychoactive substances in WB/SEE – challenges, needs and opportunities”

The New Psychoactive substance phenomenon appeared some time ago, with the growth and production of drugs that replicate the effects of controlled substances (such as amphetamines, cocaine, cannabis and heroin) to avoid legislative control based on different chemical structures. In recent years, the increase of NPS on the market and its use has led to […]

Zatvaranje projekta #DAZNAMŠTARADIM

Nakon nekoliko događaja koje smo organizovali proteklih godina, kao i nekoliko lepih saradnji iza nas, kampanja #DAZNAMŠTARADIM prerasla je u projekat, čije rezultate kao i buduće akcije želimo da predstavimo. #DAZNAMŠTARADIM je tokom svog šestomesečnog trajanja imao za cilj da: Mapira zainteresovane strane, i unapredi kanale komunikacije u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci sa fokusom na […]

#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU: Helena Valente, Kosmicare, PT

RE GENERACIJA: Kosmicare je sprskoj da kažem publici moguće poznat po angažmanu na BOOM Festivalu, ali pre nego krenemo u detalje reci nam malo o samoj organizaciji? Ko je zapravo Kosmicare i koje vrste usluga pružate? HELENA: Kosmicare je nevladina organizacija sa sedištem u Portugaliji rođena iz volje da podstakne promene u politikama prema drogama […]

#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU

MARKO VERDENIK – DROGART, Slovenija RE GENERACIJA: Za početak, reci nam malo o organizaciji DrogArt? Koje vrste usluga pružate i kako ste uspeli da uspostavite vezu sa zajednicom i vladinim zvaničnicima i institucijama i koliko je bitno da svi budu složni uprkos svim preprekama? MARKO: DrogArt je organizacija za smanjenje štete osnovana 1999. godine. Na […]

Tipovi testiranja droga i gde žive u Evropi

Tipovi testiranja droga i gde žive u Evropi Usluge provere ili testiranja droga omogućavaju pojedincima koji koriste droge hemijsku analizu substanci koje koriste, pruže informacija o sadržaju uzoraka, kao i savete, a u nekim slučajevima omogućavaju savetovanje ili kratke intervencije. Ciljevi ovakvih usluga su različiti, od prikupljanja informacija do smanjenja štete obaveštavanjem i upozoravanjem korisnika […]

Predstavljamo: “Drug-checking”

Predstavljamo: Drug-checking Upotreba psihoaktivnih supstanci, posebno u rekreativnom okruženju, nije nova pojava. Prema podacima Evropskog centra za monitoring droga i bolesti zavisnosti za 2019. godinu, procenjeno je da je 18 miliona Evropljana nekad u svom životu probalo kokain, dok je 13.7 miliona probalo MDMA.. U Srbiji, kao i u drugim zemljama Evrope, psihoaktivne supstance koje […]

#DAZNAMŠTARADIM

da-znam-sta-radim

Kada se dogodi smrtni ishod kao posledica uzimanja droga i alkohola na muzičkom festivalu ili u klubu, mediji i javnost uglavnom se fokusiraju na činjenicu da je osoba koja je izgubila život koristila nedozvoljenu psihoaktivnu supstancu. Nakon nedavnih događaja u svetu i Evropi, ali i u Srbiji, sve češća je pojava rasprave o bezbednosti mladih […]