Srbija samo prividno usklađuje zakone o drogama u skladu sa EU preporukama

If you want to read the English version of the article please see drugreporter website: http://drogriporter.hu/en/node/2240Propisi i zakoni koji se odnose na posedovanje i upotrebu psihoaktivnih supstanci u Srbiji mogu se omogućavaju interpretaciju na različite načine. Da li je to pretnja, ili se može razumeti i kao oblik lažne „dekriminalizacije“? U Srbiji, posledice koje proističu iz lične […]

U ime Oca… (Tretman korisnika droga u verskim zajednicama)

drugstore-za-bezbednija-okruzenja

If you want to read the English version of the article please see drugreporter website: http://drogriporter.hu/en/node/2218   Uprkos neprijateljskim stavovima Srpske Pravoslavne Crkve (SPC) prema korisnicima psihoaktivnih supstanci, ona je priznata od strane Vlade Srbije kao kljični partner u tretmanu bolesti zavisnosti. Nevladine organizacije (NVO) koje rade u ovoj oblasti izražavaju ozbiljnu zabrinutost prema ambicijama […]