Retrospektiva godine – Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge

Početkom godine NGO Re Genracija započela je sa realizacijom projekta Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge, a u cilju povećanja vidljivosti kategorija žena koje koriste droge i smanjenja institucionalnog nasilja i diskriminacije prema njima u sistemu socijalne zaštite. 

Kako smo počeli 

U toku prve faze projekta koja je trajala od januara do juna ove godine, održali smo inicijalni sastanak sa donosiocima odluka i OCD koje rade na polju droga i odgovora na rodno zasnovano nasilje, dvodnevnu “Razvojnu radionice za rad sa ženama koje koriste droge u slučajevima nasilja” i završnu konferenciju projekta. Opšti zaključak prvog dela projekta je da je rešenje koje vodi ka smanjenju diskriminacije i stigmatizacije leži u podizanju kapaciteta zaposlenih u Centrima za socijalni rad i multisektorskom pristupu. 

Završene aktivnosti

Trenutno implementiramo drugu fazu projekta, a u proteklih 2.5 meseca, uradjena je dopunjena verzija dokumenta ,,Rad sa ženama koje koriste droge u slučajevima rodno zasnovanog nasilja” namenjen zaposlenima u centrima za socijalni rad, ali i svim drugim OCD koji rade sa ženama žrtvama nasilja ili korisnicama droga.

Ukoliko ste zainteresovani da dobijete svoj primerak molimo Vas da se prijavite ovde, broj fizičkih primeraka dokumenta je ograničen.

Protekle nedelje otpočeli smo sa posetama odabranim Centrima za socijalni rad i prihvatilištima za žene žrtve nasilja. Cilj poseta predstavlja upoznavanje i zajedničko razvijanja sistema upućivanja i saradnje između institucija iz sistema socijalne zaštite i organizacija civilnog društva koje rade na polju smanjenja štete. Takođe, upoznale smo se i sa glavnim izazovima sa kojima se zaposleni u ovim institucijama susreću, i razgovarale o načinima na koje zajedničkim radom možemo doprineti poboljšanju tretmana žena žrtava nasilja koje koriste droge. Ovom prilikom uručile smo prve primerke dokumenta direktorkama Centra za socijalni rad i Centra za razvoj usluga socijalne zaštite u Kragujevcu. U Novom sadu posetile smo direktorku Sigurne ženske kuće, te predstavnike organizacije Restart svakodnevno radi i pruža pomoć korisnicima koji su razvili zavisnost od upotrebe droga. Do kraja godine posetićemo i Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi, ali i održati sastanak sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije. Pomenuti Centri i institucije su odabrane kako bi se postigla decentralizacija i posetile različite sredine u kojima postoje organizacije koje se bave smanjenjem štete i radom sa korisnicima droga, ali i one poput Stare Pazove u kojoj ovakve organizacije ne postoje. Takođe, kroz posete različitim Centrima i prihvatlištima koja posluju i finansiraju se na potpuno drugačiji način imale smo priliku da se bolje razumemo okruženje i procedure na osnovu kojih posluju.

Predstavili smo vam film u kome sa ekspertkinjama iz oblasti smanjenja štete i socijalne zaštite ukazujemo na ključne probleme, ali i potrebne promene kada je u pitanju pristup rada sa ženama koje koriste droge, a žrtve su nasilja. Cilj filma je podizanje svesti da ukoliko je žena žrtva nasilja to jedino bitno u odnosu na sve druge karakteristike osobe, pa i toga da li koristi drogu, a u cilju omogućavanja pružanja usluga socijalne zaštite ženama koje koriste droge i njihovog smeštanja u prihvatilišta za žene, te istoj percepciji i odnosu prema svim žrtvama nasilja. Ukoliko još niste, film možete pogledati ispod.

Pored toga, pokrenuli smo i online kampanju kroz koju informišemo sve žrtve nasilja, ali i osobe koje imaju znanje da neko u njihovom okruženju trpi nasilje kome i na koji način nasilje mogu da prijave, ali i koje su osnovne obaveze u Centra za socijalni rad kada evidentira prijavu o nasilju. 

Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu predali smo na akreditaciju trening Unapređenje kompetencija za rad sa ženama koje su preživele nasilje i korisnice su droga, namenjen svim zaposlenima u sistemu socijalne zaštite.

Nove usluge i buduće aktivnosti: 

Kroz treću fazu projekta od januara 2022. godine, počinjemo sa realizacijom sledećih usluga namenjenih ženama koje koriste droge i/ili ženama žrtvama nasilja:

  • Naš tim psihoterapeuta počinje sa uslugom besplatnog online savetovanja sa žene;
  • Advokatski tim daće mogućnost pružanja usluge pravnog savetovanja ženama; 
  • Omogućićemo besplatan odlazak kod lekara/zubara za 10 žena koje koriste droge, a žrtve su nasilja. 

Ukoliko je nekoj od korisnica Vaših usluga potrebna dodatna podrška u vidu gore navedenih usluga da nas kontaktirate kako bismo zajedno omogućili sveobuhvatnu podršku ženama žrtvama nasilja. 

Pored usluge savetovanja, u narednom periodu održaćemo trening Smanjenje stigme i diskriminacije nad ženama koje koriste droge u Sistemima socijalne zaštite, namenjen zaposlenima u  Centrima za socijalni rad, sigurnim kućama i organizacije koje se bave prevencijom i odgovorom na rodno zasnovano nasilje.

Za više informacija o projektu kliknite ovde.

Ovaj projekat sprovodi NVO Re Generacija, uz stratešku podršku Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, a u okviru granta koji pruža Evroazijska Asicijacija za smanjenje štete (EHRA) u okviru regionalnog projekta pod nazivom „Održivost usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ koji sprovodi Alijansa za javno zdravlje, u konzorcijumu sa 100% Life (All-Ukrainian Netvork of PLWH), Centralnoazijskim udruženjem za HIV i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, uz pomoć Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.