Vodič za vršnjačke i omladinske radnike – Kako komunicirati s mladima o drogama

Ovaj vodič nastao je u okviru projekta “Hajde da pričamo o drogama: nove metode komunikacije s mladima”. Autorke i autori vodiča Eliza Kurcevič, Iga Jeziorska, Irena Molnar, Istvan Gabor Takacs, Katarzyna Smukowska, Peter Sarosi, Roksana Karczewska sastavili su ovaj sveobuhvatni vodič za omladinske i vršnjačke edukatore.

Prvi modul posvećen je osnovnim pojmovima i politikama prema drogama, smanjenju štete i prevenciji; dok se u drugom nalaze informacije o vršnjačkom radu, teorijskim okvirima ali i planiranju programa kao i veštinama koje edukatori treba da razviju. Treći modul u potpunosti je posvećen  načinima na koje bi se mladima kroz produkciju kratkog i interesantanog video sadržaja mogli približiti rizici upotrebe droga i ponuditi potrebne informacije na lakši i razumljiviji način.

Vodič na srpskom možete preuzeti OVDE.

Vodiče na engleskom i na jezicima partnerskih organizacija možete pronaći na sajtu projekta.