LEt’s Talk about drugs – new MEthods of communication with youth – LET ME – ONLINE upitnik

U okviru projeka LEt’s Talk about drugs – new MEthods of communication with youth – LET ME koji u Srbiji implementira Re Generacija, kao jednu od aktivnosti sprovodimo i istraživanje o efikasnosti postojeće edukacije o drogama usmerenu na mlade.

Nevladina Organizacija Re Generacija  je organizacija usmerena na mlade, koja već dugi niz godina sprovodi programe koji se odnose na prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih susptanci, ali i zagovara za sprovodjenje programa smanjenja štete sa fokusom na mlade i druge ključne populacije. Kao najbitniju aktivnost trenutno sporvodimo istraživanja na pomenute teme, kojih u Srbiji nema puno, skoro uopšte, a na osnovu kojih zajedno želimo da kreiramo buduće programe selektivne prevenije i smanjenje štete prvenstveno za mlade.  


Ovim putem želimo da vas pozovemo da učestvujete u istraživanju koje sprovodmo u okviru međunarodnog projekta LEt’s Talk about drugs – new MEthods of communication with youth – LET ME koji je finansiran od strane Evropske Komisije (ERASMUS+ program). 
Cilj ovog projekta je procena postojećeg kvaliteta edukacije o drogama i njene efektivnosti, ispitivanje metoda i alata koje različiti akteri koriste da razgovaraju o drogama sa mladim ljudima, kao. Takodje, cilj nam je da prikupimo najbolje prakse i alate i sve to kako bi kroz projekat podržali omladinske radnike/ce inovativnim pristupima i metodama u edukaciji o rizicima upotrebe drogaa, i to edukatore/ke (vršnjačke edukatore/ke), terenske radnike/ce, kao i one koji se bave smanjenjem štete i sve one koji rade direktno sa mladima koji potencijalno mogu koristiti droge ili su ih već probali, kako bi razgovor o rizicima i sama edukacija bila usmerene na njihove potrebe. 
Proces istraživanja se sastoji iz tri faze, a vas pozivamo da date svoj doprinos popunjavajući anketu za koju je potrebno da odvojite otprilike 15 minuta svog vremena. 

Možete pristupiti upitniku OVDE

Vaše učešće je dobrovoljno. Vaše učešće ne nosi sobom bilo kakve predviđene rizike niti koristi. Ukoliko imate ikakvih pitanja o ovom istraživanju, molimo Vas da kontaktirate: 

Irenu Molnar, koordinatorku projkta u Srbiji – irena@regeneracija.org 

Stavovi izraženi na ovoj stranici ne predstavljau stavove Evropske Komisije, oni predstavljaju stavove isključivo autora, i Komisija ne može biti odgovorna za njihovu bilo kakvu upotrebu.