LET ME – Regionalni Izveštaj

U junu-julu 2020. organizacije partneri na projektu LET ME, Rights reporter Foundation, YODa, Center for Humaine policies, Young Wave i Re Generacija sproveli su istraživanje zarad procene obrazovanja o drogama u Bugarskoj, Mađarskoj, Litvaniji, Poljskoj i Srbiji na osnovu metodologije koju je razvila EHRA u okviru projekta LET ME koji finansira Evropska komisija (program ERASMUS +).
Cilj studije bio je proceniti postojeću edukaciju o drogama i njenu efikasnost, sagledati koje su informacije o drogama dostupne i kako ih mladi doživljavaju, ispitati metode i alate koje različiti akteri koriste za razgovor o drogama sa mladima i sakupiti najbolje prakse.

Rezultati ovog istraživanja objavljeni su 30 Novembra, na online radionici putem ZOOM aplikacije na kojoj su organizaciju i fasilitaciju sprovele:

  • Eliza Kurcevič, EHRA
  • Marija Plotko, EHRA

Izveštaj ESPAD 2019, objavljen 12. novembra, a njegove rezultate koji opisuju sveukupne evropske podatke predstavio je:

  • Julian Vicente, doktor medicine, MPH Vodeći naučnik – Epidemiolog, Jedinica za javno zdravlje EMCDDA

Izazovi specifične za nacionalne edukacije o drogama, kao i uvide iz prikupljenih podataka, primere dobre prakse i buduće korake predstavili su:

  • Roksana Karczevska – YODA (Poljska)
  • Teodora Jovanović – Re Generation (Srbija)
  • Milda Arlauskaite – Young Wave (Litvanija)
  • Julija Georgieva – Center for humaine policies (Bugarska)
  • Peter Sarosi – Fondacija Rights Reporter (Mađarska)
Izveštaj na srpskom možete pronaći ovde

Izveštaje na jezicima partnera možete pronaći OVDE

Da pročitate više o projektu, kao i da se informišete o aktivnostima pratite web sajt projekta na: LET ME