Objavljeni rezultati Evropskog istraživanja Sexism Free Night projekta

Sexism Free Night istraživanje, dizajnirano je da prikupi informacije o rasprostranjenosti seksizma i seksualizovanog nasilja među evropskim ljubiteljima noćnog života i festivala sa ciljem da analizira interekciju određenih faktora kao što su: obrasci upotrebe droga (i alkohola), učešće u noćnom životu/festivalskom okruženju, mobilnost noću i verovanja o seksualizovanom nasilju.

Istraživanje je sprovedeno online od 25.11.2020. do 31.12.2020. godine na osam jezika: srpskom, engleskom, španskom, francuskom, portugalskom, nemačkom, slovenačkom i letonskom. Ukupan broj ispitanika bio je 10.148, dok je 4534 osobe iz evropskih država popunilo anketu u potpunosti, te su njihovi odgovori uzeti u obzir za analizu. Od ukupnog broja analiziranih podataka, 383 ispitanika su osobe sa prebivalištem u Srbiji. 

Iako je istraživanje sprovedeno tokom pandemije COVID-19, pitanja su formulisana tako da vremenski okvir koji je istraživan uključuje izlaske pre izbijanja Covid-19, ali i izlaske tokom pandemije, u kontekstu društvene izolacije (npr. male zabave kod kuće, u prirodi ili javnim prostorima sa prijateljima, neformalne zabave na skrivenim lokacijama ili video pozivi i striming događaji). 

Ceo izveštaj možete videti ovde.

Hajde da stvorimo jednako i sigurno noćno okruženje za sve!

Sexism Free Night je Evropski projekat finansiran od strane Evropske komisije (Rights Equality and Citizenship program), a koordinira ga Faculdade de Educacao e Psicologia da Universidade Catolica Portuguesa. Partneri na projektu su i Fundacion Salud i Comunidad (Observatorio Noctambulas) iz Španije, Clubcommision iz Nemačke; Kanepes Kulturas centres iz Letonije, NEWNet evropska mreža.